Starý ženich
Prostonárodní opera o 3 dějstvích
Skladatel: Karel Bendl
Libreto:    Karel Sabina
Premiéra:  20.10.1883 v Praze
 

1.dějství: Ve svátečním odpoledni se veselí chasa u plných džbánků. Je tu i Vojtěch, zamilovaný do mlynářovic Haničky a Václav, písmák, jenž ani tady nezapomíná na lásku k vlasti a k těm, kdo osvobodili lid od roboty a okovů. Jako vzpomínka na staré časy, už jen spíše směšná, zůstal pan Franc, panský písař, který se také uchází o Haničku. Z radosti nad tím, že je jmenován panským správcem, přihýbá si s chasou víc, než mu svědčí. Hanička proto nebere jeho namlouvání vážně a předstírá, že se jí pan Franc líbí. Proto dojde mezi Vojtěchem a Václavem k sázce o sud piva, zda Haniččina láska k Vojtěchovi je či není upřímná.

2. dějství: Doma Hanička přemítá, kdo z obou nápadníků stojí o ni a kdo jen o mlýn. Aby to vyzkoumala, škádlí Vojtěcha předstíráním, že vážně uvažuje o nabídce pana France. Svěří se se svými starostmi také svému bratranci, studentu Hovorovi, který jí přislíbí pomoc. Nikým dosud nespatřen, přichází Hovora do mlýna. Ve chvíli, kdy pan Franc ve vší vážnosti žádá o Haničku a kdy ona má pronést rozhodné slovo, Hovora převlečený za krajánka předává mlynáři falešný rozsudek v jeho sporu s pány o mlýn. Když pan Franc slyší, že Hanička přišla o věno, jeho láska k ní i touha po ženění náhle mizí.

3. dějství: Brzy se vysvětlí, že rozsudek je falešný. Pan mlynář o svůj mlýn nepřijde a rád přijímá vysvětlení svého synovce, proč a nač to všechno nastrojil. Pan Franc se ovšem také dovídá pravdu, ale už se marně znovu Haničce nabízí. Dostane se jen do hádky a utrží při tom výsměch Hovory a celé chasy. Zato Vojtěch, pln dobré vůle, ku pomoci přispěchá, jakmile vyjde najevo původní zpráva o mlynářově prohře, a nabízí mu peníze, které získal za svůj statek. Tak nejlépe dokazuje upřímnost své lásky. Dostává proto Haničku a vyhrává i sázku s Václavem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.