Lejla
Velká romantická opera o 5 dějstvích
Skladatel: Karel Bendl (1838 - 1897 v Praze)
Libreto: Eliška Krásnohorská
Premiéra: 4.1.1868 v Praze
 

1. dějství: Před domem, kde ukrývá Lejlu před Maury, líčí Almamen dceři, jak pokračují jeho plány. Slabošský král Boabdil na jeho radu váhá postavit se na odpor Španělům, obléhajícím Granadu. Jediný, kdo by mohl ohrozit zdar Almamenových úmyslů je Můza, miláček maurského vojska i lidu, a proto je třeba, aby byl zničen. Lejla se však přiznává, že Můzu miluje. Almamen ji prokleje jako zrádkyni víry, vyhrožuje jí, že ji odvede do španělského kláštera. Odejde, aby dal Můzu uvrhnout do žaláře. V tom přichází Můza na dostaveníčko s Lejlou, je však zajat a odveden do vězení. Almamen vzývá boha a prosí o pomoc k osvobození svých souvěrců.

2. dějství: V královském stanu ve španělském táboře uvažuje král Ferdinand s inkvizitorem o plánu Almamena, jenž skutečně přivedl Lejlu jako záruku svých slibů. Podařilo se mu poštvat Boabdila proti Můzovi. To však vzbudilo odpor lidu i vojáků, a proto je nyní nejvhodnější chvíle k využití rozporu mezi Maury k přepadení Granady. Ferdinand chce odměnit Almamena za jeho pomoc. Almamen však místo zlata žádá slib volnosti pro židovskou víru. Král na radu inkvizitora slibuje, neboť prý není nutno dodržet slib daný bezvěrci.

3. dějství: V Boabdilově paláci v Alhambře Almamen znovu vyzývá krále, aby podle výroku hvězd se vyvaroval boje a nedůvěřoval Můzovi. Boabdil jen nerad souhlasí, ale ani zpěv otrokyň a Zorajdy ho nezbaví starostí. Záhy se však usmíří s Můzou, kterého lid osvobodil z vězení a jenž mu přísahá svou nevinu a Almamenovo zrádcovství. Teprve další událost Boabdila přesvědčí. V bitce Almamen utíká ke Španělům, nad kterými Maurové nakonec vítězí. Boabdil s Můzou po boku se staví do čela maurských vojsk.

4. dějství: V maurském táboře se o lásku Lejly uchází králův syn Juan. Před jeho úklady se Lejla svěří do ochrany inkvizitora, jenž ji posílá do kláštera. Tak ztrácí Almamen to poslední. Už pozbyl všechno. Král, jak se to jemu i inkvizitorovi hodilo, zrušil svůj slib svobody židovství pod záminkou, že Almamen lživě předstíral Můzovo uvěznění, ač ten ve skutečnosti bojoval proti Španělům. Král chce dokonce vydat Almamena inkvizici, aby se zmocnil jmění všech židů v Granadě, ale Almamenovi se podaří z jeho moci uprchnout.

5. dějství: V klášteře se zatím Lejla připravuje ke vstupu do katolické církve. Odolává i novému svádění Juana, jenž sem vnikl v přestrojení za mnicha. Útočiště v klášteře hledá i Boabdil s Můzou a Almamen právě ve chvíli, kdy Lejla přijímá závoj jeptišky. Když ji pak chce Almamen přece jen odvést, Boabdil a Můza ho poznávávají a s mečem se na něho vrhají za jeho zradu. Lejla a Zorajda zabrání boji, ale Almamen Lejlu proklíná a prchá. Neujde však svému osudu, neboť jej při útěku z kláštera zavraždí jiní maurští vojáci.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.