Dítě tábora
Tragická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Karel Bendl
Libreto: Eliška Krásnohorská
Premiéra: 12.3.1892 v Praze
 

1. dějství:  V táboře husitských vojsk nedaleko Naumburku střeží Judita a její dcera Hagar zajatce-vyzvědače z Naumburku Němce Otu. Hagar svěřuje Juditě, že si vzpomíná na jinou tvář než její, která se nad ní skláněla v dětství a Judita dozná, že skutečně není její matkou a Juditin syn Břenek není jejím bratrem. Břenek se však má stát jejím chotěm. O jejím původu a rodičích odmítá Judita cokoli povědět. Sotva  však Hagar zůstane se zajatcem sama, dovídá se od něho, že její skutečnou matku zná. Hagar se odhodlá k útěku za ní. V čele táboritů se mezitím z boje vrací Prokop Veliký a je mu předveden jako zajatec německý vůdce Fridrich z Witzthumu. Prokop mu dává svobodu, aby jemu, svému dávnému nepříteli dokázal, že není pomstychtivý dravec jako on. Dovídá se však, že Hagarinou pomocí uprchl druhý vězeň, Oto. Hagar se utéci nepodařilo. Místo soudu jí Prokop prozrazuje, že je jejím otcem a že se s matkou rozešel kvůli pravé víře. Hagar se znovu cítí připoutána k táboritům, podává Břenkovi svou ruku a přísahá, že zrádce Otu vydá smrti, jakmile se k ní přiblíží.

2. dějství:  Na břehu Sály se Hagar setkává s Břenkem a sděluje mu, že Oto uprchl přes rozbouřenou řeku a slibil jí, že dnes v noci se pro ni s člunem vrátí a dovede ji k její matce. Je rozhodnuta splnit svou přísahu a zabít ho. Břenek však tuší, že Hagar Otu miluje a k nenávisti se jen nutí. Když se Oto objeví, dojde mezi ním a Břenkem k boji, v němž Břenek klesne mrtev. Hagar je pojednou slabá k vykonání svého slibu pomsty. Přiměje se pouze k zatroubení na roh, aby přivolala táboritské vojáky a Juditu. V tom se však objevuje Gertruda, Hagarina pravá matka a přiměje Hagar, aby s ní a s Otou vstoupila do člunu. Judita nalézá na břehu jen mrtvolu svého syna. Táborité obviňují Prokopa, že svou slabostí k Němcům zavinil Břenkovu smrt a volají ho k soudu. Prokop prohlašuje, že jen otcovská láska jej vedla ke slabosti a dává povel k výpravě na Naumburk.

3. dějství:  Pod hradbami Naumburku se setkává Fridrich s Gertrudou a její dcerou Hagar, nyní zvanou Alena. Gertruda žádá, aby se její dcera vzdala své kališnické víry a když Hagar pevně odmítá, dává ji Gertruda Fridrichovi jako zástavu proti táboritům. Hagar pozdě chápe, že byla své matce jen nástrojem k oslabení táboritů. Fridrich prohlašuje Hagar skutečně za zástavu. Udeří-li táborité na město, Prokopova dcera zemře. Ti však odpoví, že Prokop se své dcery-zrádkyně vzdal a na jejím osudu nemá viny ani zájmu. Hagar už neváhá. I když ji tábor podle práva zavrhl, ona zůstává jeho dcerou. Je rozhodnuta zemřít. Když se Oto nechce vzdát její lásky, vystoupí před Prokopa a jeho voje. Před jejich očima vyznává svoji vinu a podle své přísahy Otu zavraždí. Nechce však bez něho žít a probodne se nad jeho tělem. V témže okamžiku vychází z hradeb Naumburku průvod dětí, prosících Prokopa Velikého, aby neničil jejich životy a životy jejich matek. Jménem svého nešťastného dítěte se Prokop rozhodne, že město ušetří a vydává se se svými voji do jiného kraje a do nového boje za kalich a vlast.

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.