Maryla
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Vladimír Ambros (1890 - 1956 v Kroměříži)
Libreto: E.Hrubanová - Součková dle Aloise Jiráska
Premiéra: 10.10.1953 v Olomouci
 

1. dějství: Na sonovské tvrzi, po dlouhou dobu opuštěné, vládne opět pevná mužská ruka. Mladý zeman Jan Rozvoda, který zdědil tvrz po své matce, se vrátil domů. Čeká jej tu však spor o hraniční doubravu, kterou za jeho nepřítomnosti užívali nejbližší sousedé, Buchovcové z Domkova. Mladší z nich, husitský hejtman Zbyněk, přivedl s sebou z Polska Marylu, osiřelé děvče, které vychoval ve vojenském táboře a adoptoval jako vlastní dceru. A Maryla, jež dosud neví o sporu mezi oběma sousedy, zabloudí na jedné ze svých vyjížděk na Sonov a okouzlí mladého Rozvodu tak, že zapomene na svůj spor a doprovodí sličnou sousedku až na Domkov.

2. dějství: Spor obou zemanů o doubravu by snad sám skončil v dobré sousedské pohodě, kdyby jej neustále nepodněcoval ziskuchtivý sudič Tiburci Čelechovský, který se na Domkově uchází o ruku Zbyňkovy obstarožní sestry panny Eufemie. S ním se v doubravě setká mladý Rozvoda, jenž tu čeká na svou Marylu. Avšak ani jedovatá slova potměšilého zlomyslníka nemohou otrávit lásku, která se rodí mezi oběma mladými lidmi.

3. dějství: Svou milou povahou si Maryla získala srdce všech obyvatel domkovské tvrze. Jen Tiburci, který se již těší na soudní při s Rozvodou, vidí v jejím přátelském vztahu k Sonovu nebezpečí pro své plány, a tak spolu se svou nevěstou Eufemií prozradí Zbyňkovi vše, co ví o Marylině lásce k mladému Rozvodovi. Dojde k prudkému střetnutí. Maryla brání svou lásku, a pak uražená Eufemií s pláčem utíká do své komory. Prudký Zbyněk ihned lituje své unáhlenosti a chce se s Marylou usmířit. Domácí neshody však musí ustoupit důležitým událostem. Zbyňkův strýc Ondřej přináší zprávu o smrti Ladislava Pohrobka. Celá země a s ní i oba domkovští zemané žijí jen očekáváním voleb nového krále, který má českému lidu zachovat vytoužený mír.

4. dějství: Srážka mezi Marylou a Zbyňkem dohání mladou Polku k ráznému řešení. Odhodlá se, že odejde za svým milým na Sanov a dá se s ním tajně oddat. Nebojí se ani odezvy, kterou tento její čin vyvolá v prudkém Buchovcovi.

5. dějství: Zpráva o zmizení jeho dcery rozdmýchá v panu Zbyňkovi válečnickou krev. Domnívá se, že Maryla byla unesena a přitáhne s vojskem k Sanovu, aby pomstil její čest. Ale když se dovídá, že Maryla odešla dobrovolně, navždy se jí zříká a zůstává hluchý k jejím prosbám i domluvám svého strýce. Co se však nedaří oběma prosebníkům, napraví dobrá zvěst, která usmíří rozvaděné sousedy. Radost a štěstí, jež všichni prožívají, když slyší, že za českého krále byl zvolen Jiří z Poděbrad, panovník moudrý, rozvážný a česky cítící, způsobí, že i rozradostnělý Zbyněk odpustí své dceři a smiřuje se i se svým zetěm, v němž poznává dobrého a statečného zemana. Opera končí radostným sborem lidu, těšící se, že za vlády Jiřího z Poděbrad v zemi konečně zavládne trvalý mír.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.