Zdálo se mně, zdálo

1. Zdálo se mně, zdálo, hej, na nedělu ráno,
    že byla muzika a u ní chlapců málo.

2. Na ní chlapců málo a dívek na tisíce,
    třema řade stále, samé klebetnice.

3. Třema řade stále a klebete vázale,
    [: na jedno panenko všecke jich skládale. :]