Tři tisíce tři sta třicet tři

Tři tisíce tři sta třicet tři
stříbrných křepelek
přeletělo přes
tři tisíce tři sta třicet tři
stříbrných střech.