Tluče bubeníček

Tluče bubeníček,
tluče na buben
a svolává hochy:
Hoši, pojďte ven!

Zahrajem si na vojáky,
máme pušky a bodáky.
Hola, hola, hej,
nikdo nemeškej!