Strejček Nimra

Strejček Nimra
koupil šimla
za půl páta tolaru,

přišel domů,
popad ženu,
tancoval s ní maděru.