Šla Andulka do zelí

Šla Andulka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.

Přišel na ni Pepíček,
rozlámal jí košíček.

Ty, ty, ty! Ty, ty, ty!
Ty to budeš platiti.

Já to platit nebudu, nebudu, nebudu,
radši se dám na vojnu, na vojničku.

Na vojnu se nedávej, nedávej, nedávej,
truc rodičům nedělej, nedělej jim.

Udělám, udělám,
na vojnu se přec jen dám.