Proč si k nám nepřišel

Proč si k nám neprišel, ja som ťa čakala,
na lavě seděla, z okénka hleděla, dušenko moja.
Teskno mňa svíralo, když sa už stmívalo,
měsíček nevyšel, milý můj neprišel, k milence svojej.