Na rozlúčení

1.  Na rozlúčení, mý potěšení, postavím pod okny máj,
     |: haby veděli falešný lidi, že sem já chodíval k vám. :|

2.  Panckyj pacholku, puč mi pistolku, já si dám jednu ranku,
     |: haby veděli falešný lidi, že sem měl ve vsi holku. :|

3.  Jeníčku hezkyj, jen si zavyskyj, haž ty vod nás pureš,
     |: haby veděli falešný lidi, že mně věrně miluješ. :|

4.  Ptáček neseje, zpívá vesele, má milá nevdávej se,
     |: jestli ty se vdáš, na mně nepočkáš, uvidíš ošidíš se. :|

Česká z Chodska