Když jsem já šel tou Putimskou bránou
 
1. Když jsem já šel tou Putimskou bránou,
   dívaly se dvě panenky za mnou,
   [: a volaly študente, ty malý premiante. :]

2. Proč panenky, proč na mě voláte,
   pročpak vy mě študovat nedáte,
   [: já vás nesmím milovat, ja musím študírovat. :]

3. Sedum let jsem v Písku študíroval,
   ani jednu pannu nemiloval,
   [: jenom jednu mněl jsem rád, tu mi přebral kamarád.:]

4. Počkej holka, však ty budeš plakat,
   až já budu kázáničko kázat,
   [: kázáníčko, kázání, o věrném milování. :]

5. Počkej holka, ty se budeš soužit,
   až já budu tu mši svatou sloužit
   [: v tom píseckým kostele, prvni bude za tebe. :]