Kdyby tady byla taková panenka

1. /: Kdyby tady byla taková panenka,
      která by mě chtěla. :/
   /: Která by mě chtěla syna vychovati,
      přitom pannou býti. :/

2. /: Kdybych já ti měla syna vychovati,
      přitom pannou býti. :/
   /: Ty by jsi mě musel kolébku dělati,
      do dřeva netíti. :/

3. /: Kdybych já ti musel kolébku dělati,
      do dřeva netíti. :/
   /: Ty bys mi musela košiličku šíti,
      bez jahel a nití. :/

4. /: Kdybych já ti měla košiličku šíti,
      bez jahel a nití. :/
   /: Ty by si mě musel žebřík udělati,
      až k nebeské výši. :/

5. /: Kdybych já ti musel žebřík udělati,
      až k nebeské výši. :/
   /: Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,
      byl by konec všemu. :/