Kampak tak spěcháš, motýlku

Kampak tak spěcháš, motýlku,
posaď se u nás na chvilku,

budeš mi chvíli vyprávět,
povíš nám, jaký je svět.

Pročpak se bojíš, maličký,
cožpak jsou jenom kytičky,

cukr je sladší nežli květ
a ještě sladší je med.