Hnalo děvča krávy
(Z Uherského Brodu)

Hnalo děvča krávy,
z Uher do Moravy,
ěvča zablúdilo,
|: krávy potratilo. :|

Pod jabor si sedlo,
snídáníčko jedlo,
na jabor pohlédlo,
|: orla uvidělo :|

Ach orlíčku, orle,
kde sú krávy moje.
Já som ich neviděl,
|: enom som ich slyšel :|

Pěkně vyzváňaly,
travěnky hledaly,
travěnky zelenej,
|: voděnky studenej :|

Běž děvečko dolem,
najdeš krávy spolem,
šlo děvčátko dolem,
|: našlo krávy spolem :|