Dobrú noc, má milá

1. Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
   nech ti je sám Pánboh na  pomoc!
   /: Dobrú noc, dobre   spi,
   nech sa ti snívajú sladké  sny. :/

2. Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
   nech je ti sám Pánboh na pomoc!
   Dobrú noc, dobre spi,
   nechsa ti snívajú o mne sny.