Bude zima, bude mráz

   Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
 
1. Schovám já se pod hrudu, tam já zimu přebudu.
2. Schovám se do javora, tam bude má komora.
3. Schovám já se pod mezu, až přestane, vylezu.

4. Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,
   půjde milá na trávu, zazpívám jí nad hlavú.