Anička, dušička, kde si bola

1. Anička, dušička, kde si bola,
   keď si si čižmičky zarosila?
   /: Bola som v hájičku, žala som travičku,
   duša moja, duša moja. :/

2. A ja som po tri dni trávu kosil,
   ešte som si čižmy nezarosil.
   A ja som hrabala, teba som čakala,
   duša moja, duša moja.