A já pořád,  kdo to je?

A já pořád,  kdo to je?  kdo to je? že  nám nedá pokoje.
A já pořád,  kdo to tluče a on bednář na obruče.
Bednář sudy dodělává, při tom velké rány dává,
A já pořád,  kdo to je? kdo to je? že  nám nedá pokoje.

Česká z Bydžovska