*****

Josef Kajetán Tyl, hudba František Škroup

Píseň muzikanta Mareše
(ze hry Fidlovačka)

Kde domov můj? Hučí voda po lučinách,
bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země, země česká – domov můj...!

Kde domov můj? Znáte v kraji bohumilém,
tiché duše v těle čilém, jasnou mysl, znik a zdar,
a tu sílu, vzdoru zmar: To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy – domov můj!

*****