Mouchy
Josef Václav Sládek

Sedly mouchy v loubí stínu
tři pod jednu pavučinu.

Pro tři že je místa málo,
všechněm třem se mouchám zdálo.

Jedna dí: "Jsem mušák starý,
mně zde místo patří, - vari!"

Druhá dí: "Jsem velká dáma,
já tu budu sedět sama."

Třetí praví: "Bloudi oba!
mladým patří naše doba."

Mezitím co spor se vede,
pavouk vůkol sítě přede.

A než konec byl té vádě,
všechny tři sněd popořadě.