František Palacký

Dějiny národu českého
v Čechách i v Moravě


ObsahPoznámky k novému vydání Palackého „Dějin národu českého"Předmluva prvního vydání - 8. března 1848
Předmluva prvního vydání - 24. března 1875
Připomenutí k druhému vydání - 8. března 1848
 
 

KNIHA PRVÁ
Úvod a Čechy předslovanské až do roku 451 po Kristu

Článek 1.

Úvod o dějinách českých

Článek 2.

Předslovanští národové v Čechách

Článek 3.

Předslovanští národové v Čechách


KNIHA DRUHÁ
Čechy slovansko-pohanské od roku 451 do 894

Článek 1.

Čechové prvověcí

Článek 2.

Báječné dějiny české

Článek 3.

Čechové a první Karolingové

Článek 4.

Povýšení Moravy. Rok 803—863

Článek 5.

Velikost a pád říše moravské. Roku 862—907

Článek 6.

Obraz obecného života českého v pohanství


KNIHA TŘETÍ
Čechy křesťanské a vévodské, s poměry a hranicemi nestálými.
Od roku 895 do 1125

Článek 1.

Křesťanství v Čechách až po smrt sv. Václava. Od r. 895 do 935

Článek 2.

Panováni Boleslava I. v Čechách. R. 935—967

Článek 3.

Panování Boleslava II. R. 967—999

Článek 4.

Čechy pod syny Boleslava II. R. 999—1024

Článek 5.

Nové zvelebení Čech skrze Břetislava I. R. 1024—1061.

Článek 6.

Čechy za Vratislava II. R. 1061—1092 

Článek 7.

Půtky o trůn mezi syny a synovci Vratislavovými. R. 1092 až 1125


KNIHA ČTVRTÁ
Čechy a Morava pod vévody; rozbroje mezi Přemyslovci. 1125-1197

Článek 1.

Soběslav I. R. 1125—1140

Článek 2.

Vladislav II. R. 1140—1173

Článek 3.

Nové klesání  Čech skrze půtky Přemyslovců.  R. 1173 až 1197


KNIHA PÁTÁ
Čechy královské s řády slovanskými. 1197—1253

Článek 1.

Kralování Přemysla Otakara I. R. 1197—1230

Článek 2.

Kralování Václava I. R. 1230—1253

Článek 3.

Obraz života státního a národního v Čechách i v Moravě,
za převahy řádů slovanských
Předmluva prvního vydání - 24. března 1875
 
 

KNIHA ŠESTÁ
Čechy za krále Přemysla Otakara II. 1253-1278

Článek 1.

Krále Přemysla Otakara II. moc rostoucí. R. 1253—1269.

Článek 2.

Krále Přemysla Otakara II. výše a pád. R. 1270—1278

Článek 3.

Povšechné úvahy o panování krále Otakara II


KNIHA SEDMÁ
Čechy za let 1278 do 1310

Článek 1.

První české bezkráloví. R. 1278—1282

Článek 2.

Čechy za krále Václava II. R. 1283—1305

Článek 3.

Čechy za krále Václava III. R. 1305 a 1306

Článek 4.

Čechy v bezkráloví a za králů Rudolfa I. i Jindřicha. R. 1306 do 1310

Článek 5.

Obraz společenského života českého na počátku XIV. stol.


KNIHA OSMÁ
Čechy za krále Jana Lucemburského. 1310 — 1346

Článek 1.

Čechy za panování krále Jana samého. R. 1310—1333

Článek 2.

Čechy za krále Jana i syna jeho Karla. R. 1333—1346


KNIHA DEVÁTÁ
Čechy za krále a císaře Karla IV. 1346 — 1378

Článek 1.

Král Karel před korunováním na císařství. R. 1346—1355

Článek 2.

Karel IV. po svém korunování na císařství. R. 1355—1378


KNIHA DESÁTÁ
Čechy za předhusitských dob krále Václava IV. 1378 — 1403

Článek 1.

Doba první a neshody s duchovenstvem. R. 1378—1393

Článek 2.

Doba druhá i neshody s panstvem světským. R. 1393—1403

Článek 3.

Obraz veřejného života v Čechách na počátku XV. stoletíPŘÍLOHY KE KNIHÁM III., IV. a V.

A. Právo staroslovanské aneb srovnání zákonů cara srbského
     Štěpána Dušana s nejstaršími řády zemskými v Čechách

Obsah

B. Rodopis Přemyslovců. (Tab. I.—V.)

C. Vyšší duchovenstvo v Čechách i v Moravě až do polovice XIII. století

D. Rozdíly krajů a úřednictvo jejich

E. Úředníci dvora královského až do polovice XIII. stol.

F. Počátky rodopisu a místopisu českého i moravského


Vydalo nakladatelství Adonai, s.r.o.
Osadní 26. Praha 7 - Holešovice 
Uspořádal Rudolf Tschorn
Obálka Q Point

ISBN: 80-7337-031-X (1. díl)
ISBN: 80-7337-035-2 (2. díl)


Tuto knihu Vám přináší Eridanus s.r.o