Hej, pane králi
J+V+W

Bereme na potaz učené bakaláře.
Et item doktory, et item rektory.
Proč jenom chudák trhan patří do žaláře?
Vždyť mezi boháči jsou také potvory!
Kdyby nás chudáky lépe znal pan král,
snad by nám odpověď dal.

Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid,
poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny,
do smrti nebudeš mít klid.
A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat,
vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí vlky činí,
že vlky z lesů žene hlad.

Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát.
Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát.
Hej, křečkové a bařti páni, je čas budeme účtovat,
pánové, sami jste tím vinni,
že bída z lidí vlky činí, že nás proti vám žene hlad.
 


Zpět na Jaroslav Ježek + Jiří Voskovec + Jan Werich