Jan Neruda

Před fortnou Milosrdných
Knihy veršů

"Nech, hochu, nech - zde lávka - jenom chvíli!
Můj život sice chvatem k hrobu pílí,
však kdo se naposled již na svět dívá,
snad přece nějaká mu chvíle zbývá.
Já sice po odpočinku již práhnu,
však tato fortna děsně vábivá
mne nevypustí více zaživa -
jen chvilku ještě, na zvonec než sáhnu!

Už dobíhají moje staré síly!
Chléb pro rodinu žádá velkou píli,
a pracoval jsem, jak jen otec může,
vždyť ruka má, hle, mozol, kost a kůže!
Ty ještě neznáš, milý hochu blahý,
ty ještě neznáš, seznáš teprve,
až rozpracuješ ruce do krve,
že lidský život jest až příliš drahý.

Dej mně svou ruku, milý, dobrý hochu,
tys jediný měl pro mne chvíle trochu,
aj otec pro synáčka život sází,
syn sotva otce k smrti doprovází!
Ach odpusť starci, že si stýskat zkusí!
Vím - nejednali ke mně nevděčně,
a loučili se se mnou srdečně,
a také vím, že - vydělávat musí.

Tys jediný vždy slouchal děda hlasu,
ostatní neměli chudáci času!
Dej dědu čelo, ty můj hochu zlatý,
ne rty! - vždyť starcův dech je jedovatý -
a jedno políbení na tvé líce,
už je to políbení poslední -
a ještě jednou na mne pohlédni -
teď, hochu, zazvoň - nemám síly více."
 

*****