Převzato z http://www.pismak.cz/knihomolna/cz/neruda.htm a z http://literatura.rychnovsky.cz/Povidky/povmal.htm

Povídky malostranské
 (1878)

Soubor třinácti povídek, původně vydávaných časopisecky. Děj se odehrává v první polovině 19. století na Malé Straně. Neruda do svých povídek skvěle vložil charaktery malostranských postav, jejich nechuť k jakýmkoliv změnám, jejich osudy a konflikty.

Týden v Tichém domě
Úvodní a také nejrozsáhlejší povídka, která zachycuje život obyvatel jednoho měšťanského domu. Popisuje osud Václava Bavora vyhozeného pro hanlivé články na ostatní úředníčky z práce, rodinu Ebera, kteří šijí vojenské prádlo...

Pan Ryšánek a pan Schlegl
Vypráví o nepřátelství bývalých přátel, kvůli ženě, kterou měli oba rádi. Jenže jejich společná láska zemřela a od té doby (celých jedenáct let) na sebe nepromluvili ani slovo, přestože sedávali v hospodě u stejného stolu. Usmíření se dočkají až po dlouhé nemoci pana Ryšánka.

Přivedla žebráka na mizinu
Tato povídka nás seznamuje s osudem žebráka Vojtíška, který odmítl lásku jiné známé malostranské žebračky. Ta o něm na oplátku rozšířila pomluvu, že je bohatý. Lidé si ho přestali vážit a jednoho dne ho kdosi nalezl mrtvého.

O měkkém srdci paní Rusky
O ženě, která chodila na všechny pohřby plakat a pomlouvat nebožtíky, až jí to policie zakázala.

Večerní šplechty
Rozhovory studentů na střeše domu. Vystupuje zde i sám autor v postavě Hovory.

Doktor Kazisvět
Příběh lékaře Heriberta, který si při pohřbu rady Schepelera náhodou všimne, že není mrtvý. K velké nelibosti dědiců a vdovy ho zachránil.

Hastrman
Povídka o panu Rybářovi (odtud název), který si myslí, že má sbírku drahokamů, ve skutečnosti však polodrahokamů. Domnívá se, že kvůli tomu ztratí přízeň svých blízkých, ti ho však ujistí, že jej mají rádi i bez bohatství.

Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku
Pan Vorel se přestěhoval na Malou Stranu a zřídil si zde krámek s moukou a kroupami. Protože je cizí, nikdo si od něj nic nechce kupovat. Pan Vorel nakonec spáchá sebevraždu.

U tří lilií
O dívce, která na zábavě tančí a radost jí nezkazí ani zpráva, že jí zemřela matka.

Svatováclavská mše
Vzpomínkový příběh studenta, který se nechal zavřít do svatováclavského chrámu, aby se přesvědčil, zda bude sv. Václav o půlnoci sloužit mši. Svatého Václava neviděl, protože usnul.

Jak to přišlo
Příběh několika kluků, kteří se domluvili, že zničí Rakousko. Koupí si zbraně, peníze na střelný prach však dají hokynáři Pohorákovi, který peníze propil, a tak nevědomky zachránil Rakousko.

Psáno o letošních dušičkách
O nepříliš pěkné slečně Máry, kterou kdysi z recese požádal o ruku kupec Cibulka a rytec Rechner. Oba však ze svatby upustili, prý ze vzájemné ohleduplnosti; Máry jim od té doby dává na Dušičky na hrob věnec.

Figurky
Advokátní čekatel Krumlovský chce složit advokátskou zkoušku, a proto se přestěhuje na Malou Stranu, aby se mohl v klidu učit. Ale lidé v domě - figurky ho neustále rozptylují : bydlí u záletné konduktérky a kvůli její žárlivosti je vyzván nadporučíkem na souboj, žije tu Provazník, jehož zálibou je psaní anonymních dopisů, malíř Augusta, který většinu peněz propije...