LXXIX - Zřecí skla
Zrcadla1 se hotují, aby se lidé (v nich) vzhlíželi; brejle (skla na oči)2, aby bystřeji viděl, kdo má slabý (krátký) zrak. Dalekohledem3 se vídají vzdálené (odlehlé) věci, jak by na blízku (u samého byly). Ve zvětšovacím skle4 se ukazuje blecha (veliká) jako prasátko. Paprsky sluneční zapalují dřevo palčivým sklem5

Zpět    Obsah   Dále