CII - Zeměměřičství
Zeměměřič měří (vyměřuje) vysokost věže1-2 nebo odlehlost míst3-4 buďto kvadrantem5 nebo měřidlem6. Podobu věcí značí čarami7, [úhly]8 a kruhy9 podle pravítka10, úhelnice11 a kružidla12. Z těch povstávají válec13, [trojúhelník]14, [čtyřúhelník]15 a jiné podoby. 

Zpět    Obsah   Dále