LXIV - Zedník
Zedník1 klade základ a staví zdi2 buďto z kamene, který lomec láme v lomu3 a kameník4 přitesává (čtverhraní) podle pravidla (úhelnice)5; anebo z cihel6, které se dělají z písku a hlíny do vody namíchané (vodou rozmíchané) a ohněm se vypalují. Potom ji zednickou lžící7 omítá maltou a bílí8

Zpět    Obsah   Dále