Zavírka
    Tak jsi viděl úhrnem všeliké věci, jež se mohou ukázati, a naučil jsi se nejpřednějším slovům české řeči. 
     Pokračuj nyní dále a čítej pilně jiné dobré knihy, abys byl učený, moudrý a nábožný. 
     Pamatuj si to! Boha se boj a vzývej ho, aby dal tobě ducha moudrosti. 

Bůh s tebou! 

Zpět   Obsah