CVI - Zatmění
Slunce jest pramen světla, vše osvěcující. Ale nepronikají se paprskem jeho tělesa temná, jako Země1 a Měsíc2. Neboť dávají stín na místo protější. Proto když Měsíc přichází do stínu Země2, zatmívá se, čemuž říkáme zatmění měsíční. Když ale Měsíc běží mezi Sluncem a Zemí3, pokrývá je stínem svým a tomu říkáme zatmění sluneční, protože nám bere odiv [pohled na] slunce a světlo jeho. Než Slunce nic při tom netratí, ale Země. 

Zpět    Obsah    Dále