Živočichové, a předně ptactvo


Živočich jest živ, čije (cítí), hýbá se; rodí se a umírá; živí se a roste; stojí neb sedí neb leží anebo kráčí (chodí). 

Pták (tu lednáček1, jenž na moři se hnízdí) peřím2 se kryje, lítá peruťmi3, má dvě křídla4 a tolikéž noh5, ocas6 a zobák7

Samička8 nese v hnízdě9 vejce10 a na nich sedíc vysedá mladé11

Vejce se kryje skořápkou12, pod kterou jest bílek14 a v něm žloutek13
 

Zpět    Obsah    Dále