LXXXIV - Vozy
Na saních1 se vozíváme po sněhu a po ledě. Vozítko jednokolé slove trakař (kolečko, kotouč)2, dvoukolé kára3, čtyřkolé vůz, který jest buďto robotní4, buďto nákladní5. Vozní částky jsou: voj (voje)6, váhy7, rozvora8, žebřiny9; pak osy10, okolo kterých běží kola, jež se zastrkují zákolníky (záosky, záosníky)11 a loníky [klanicemi]12

Základem kola3 jest píst (písta, náboj)14, z něhož vychází dvanáctero špicí15. Kolem těch jde obloh složený ze šesti loukotí16 a tolikéž šínů17. Na vůz se kladou koše a košiny (košatiny)18
 


Zpět    Obsah   Dále