LXXXV - Vozatajství
Vozka (vozataj)1 zapřahá náručního koně2 s podsedním (opratním)3 k voji řemeny od chomoutu4 visícími neb řetězy5. Pak sedá na podsedního, žene před sebou přední koně6 bičem7 a uhýbá opraťmi8. Osu maže z kolomaznice9 kolomazí a zavírá kolo zavírkou10 na příkrém sjezdu. A tak jede po kolejích11. Velicí pánové se vozí čtvero nebo šestero koňmi12 a dvěma kočími na visutém vozu, který se jmenuje kočár13. Jiní s dvěma koňmi14 v kolese15. Talavašky16 a nosicí lůžka17 se nosí ode dvou koní. Po necestných horách užíváme místo vozů soumarův18

Zpět    Obsah   Dále