CXXIII - Vnitřek města
V městě jsou ulice1 kamenem dlážděné, tržiště2, někde s podsíněmi3, a uličky4. Obecní domy jsou: uprostřed města kostel (chrám Páně)5, škola6, radní dům7 a celnice8; okolo hradeb (zdí městských) a bran zbrojnice9, obilnice10, hostince, hospody a krčmy, veřejné kuchyně11, divadlo12, nemocnice13; na stranách stoky (odpady nečistot)14 a šatlava (vězení, žalář)15. Na veliké (hlavní) věži jsou hodiny16 a byt pro hlásné (strážné)17. Po ulicích jsou studně (studnice)18. Řeka19 neb potok městem tekoucí slouží k smývání nečistoty. Zámek20 stojí na nejvyšším místě města. 

Zpět    Obsah   Dále