LV - Vinobraní
Víno roste na vinici1, kdež se révy (vinné kmeny) rozvádějí a přivazují proutím ke stromům2 nebo k tyčkám3, anebo k latím4. Když čas vinobraní přijde, řezá vinohradník hrozny, snáší v putnách5 a sype do káďe6. Druzí šlapají nohama7 anebo tlukou palicí dřevěnou8 a vytlačují šťávu čeřenem (lisem)9, která mest [mošt]11 slove. Ten se do džberu10 chycený v nádoby (bečky)12 leje, čepem se zahradí (začepuje)15 a do sklepů na líhy (kantnýře)14 uložený ve víno se obrací. Z načaté bečky se točí víno krokvicí (váhou)13 anebo trubkou16, v níž jest kohoutek. 

Zpět    Obsah   Dále