XCIX - Umění mluvnické a řečnické
Mluvnice1 se zanáší (baví) písmeny2, z kterých skládá slova3, a učí je dobře vyslovovati, psáti4, skládati a rozdělovati. Výmluvnost [řečnictví]5 líčí6 říkajíc první a prostou podobu7 řeči řečnickými barvami8, jakož jsou: figury, ozdobné proslovy, přísloví, vtipné propovídky, průpovědi, přirovnání, podobenství [symboly] a j. v. 

Básnictví9 sbírá tyto květy řečnické10 a vije (z nich) říkaje věnec11. A tak dělajíc z prostomluvy vázanou řeč, skládá rozličné básně a chvalozpěvy, a proto bývá ozdobeno bobkovým [vavřínovým] věncem. 

Hudba13 skládá v noty nápěvy14, kterým slova podkládá, a tak zpívá buď jedním hlasem, buďto souhlasím aneb nástroji hudebními15
 


Zpět    Obsah   Dále