CXIV - Trpělivost
Trpělivost1 snáší pohromy2 a křivdy3 s pokornou myslí jako beránek4 jakožto otcovskou metlu5 Boží. Zatím se opírá o kotvici6 naděje jako koráb7 na moři zmítaný, Boha za milost prosí8 slzíc i očekává po dešti9 slunéčko10, snášejíc zlé a lepších věcí se ponadívajíc. 

Naproti tomu netrpělivec11 pláče, naříká, řádí (zuří) sám nad sebou12, vrčí jak pes13 -- a přece nic nezískává. Konečně i sobě zoufává a bývá svým vlastním vrahem14. Křivdy pomstíti zuřivě žádá. 

Zpět    Obsah    Dále