CXXV - Trestání zločinců
Zločinci1 se od pacholků (pochopů)2 ze žaláře3, kdež bývají mučeni, vyvádějí nebo se smýkají15 koněm na popravné místo. Zloději4 se věšejí na šibenici5 od kata6. Cizoložníci se stínají7. Vrahové (vražedníci, zbojníci) a loupežníci (rozbojníci) buď kolem se lámají a na kolo se dávají8, nebo na kůl se nastrkují9. Čarodějnice se na hranici10 upalují. Některým, nežli se utratí, jazyk se vyřezává (vytrhuje)11 nebo na špalku12 ruka se utíná13, nebo se pálí kleštěmi14. Kterým život darován, na pranýř se stavějí (ku pranýři se přivazují)16, na přezmen se vyhupují17, na osla se sázejí18, uši se jim utínají19, metlami se mrskají20, znak jim vypalují, ze země se vypovídají a odsuzují se na tříveslice nebo na věčné vězení. Odpovědníci čtyřmi koňmi se trhají. 

Zpět    Obsah   Dále