LXIII - Tesař
Potravu a oděv člověka jsme viděli; nyní následuje jeho obydlí. S počátku bydleli lidé v jeskyních1; potom v boudách nebo chatrčích2; pak také ve stanech3; konečně v domích. Dřevař sekerou4 poráží a klestí stromy5, kdež zůstávají oklestky (klest)6. Sukovaté dřevo štípá klínem7, jejž zaráží palicí8, a skládá hranice9. Tesař tesá tesnou (oštěpačkou)10 stavivo; z toho padají tříšťky11. A řeže pilou12, kdež drtiny (piliny)13 odpadávají. Potom zdvíhá trám na kozy14 pomocí jeřábu15, přituží skobami16, měří šňůrou17; pak váže (roubí) stěny18 a sbíjí trámy nárožníky19

Zpět    Obsah   Dále