Tažná zvířata
Osel1 a mezek2 nosí břemena. Kůň3, jehož hříva4 zdobí, nosí nás samé. Velbloud5 nosí kupce se zbožím. Slon6 přitahuje (bere k sobě) píci nosem7, má dva vypoučené [vyčnívající, trčící] zuby8 a může unésti i třicet mužů. 

Zpět    Obsah   Dále