CXL - Tábor či polní ležení
Stala-li se výprava vojenská, tábor (ležení)1 se rozbíjí a na kolíky se zavěšují stany buď z pláten2 anebo ze slámy3. A ten tábor se obhání pro jistotu náspy4 a příkopy5. Rozestavují se stráže6 a vysílají se vyzvědači7. Skrze potravu a kořist se činí výběhy (výpady)8, kde se častěji s nepřáteli9 v šarvátkách potýká. Stan nejvyššího vůdce jest uprostřed ležení. 

Zpět    Obsah   Dále