LXXII - Světnice s ložnicí
Světnice1 se přiozdobuje vykládaným stropem2 a stěnami3. Osvětluje se okny4 a vytápí (zahřívá) kamny5. Její nářadí jsou: lavice6, stolice7, stoly8 s nohami9 a trnoži10, jakož i podušky11. Přivěšují se také čalouny12. Pro lehké odpočinutí jest v ložnici13 lože (lůžko)14, ustlané na posteli15 přes poslamku16 s prostěradly17 a přikryvadly18. Podhlavnice (poduška)19 bývá pod hlavou. Záclonou20 se lože zastírá. [Nočník21 je k vyprázdnění měchýře.] 

Zpět    Obsah   Dále