LXXIII - Studně
Kde se nedostává pramenů, kopají se studně (studnice)1 a ohrazují se ohlubní2, aby tam někdo nespadl. Odtud se váží voda vědérci (okovy)3, která visí buď na bidle (rahně)4, buď na provazu5 anebo na řetězu6, a to buď váhou7 neb kolem8 aneb válcem9 majícím rukojeť anebo dutým kolem10, nebo konečně pumpou11

Zpět    Obsah  Dále