Strom


Ze semena vyroste pláň1
Pláň se obrací v keř2
Keř se proměňuje ve strom3
Strom se vzpírá od kořene4
Z kořene povstává kmen (peň)5
Peň se dělí na větve6 a ratolesti7, které se dělají z listí8
Vršek9 jest nejvýše. 
Pařez10 souvisí s kořeny. 
Kláda11 (klát, špalek) jest uťatý peň bez větví a má kůru a lýko12, běl (dřevo) a střeň (dřeň)13
Jmelí (lep)14 se rodí na větvích, jež také stromové klí, pryskyřici (živici), smůlu a jiné vypocují. 

Zpět    Obsah    Dále