LXV - Stroje
Co dva unésti mohou na sochoře1 nebo na nosidle2, tolik může jeden tlače před sebou kotouč (kolečko, trakař)3 s pověšeným za krk popruhem4. Víc ale může, kdo na tíži ve válce6 položenou válí sochorem5. Hřídel (rumpál)7 jest sloup, který se točí chozením dokola. Jeřáb veliký8 má duté kolo, kdež kráčeje kdosi břemena z korábu vytahuje anebo do lodi spouští. Beranu9 se užívá k zarážení jehel10. Zdvíhá se provazem táhnoucím se po kolečkách11 anebo rukama, když má držadla12

Zpět    Obsah   Dále