CXII - Střídmost
Střídmost1 ukládá (předpisuje) míru v jídle a pití2 a drží žádost na uzdě3. A tak všecko spravuje, aby se nic nedělo příliš. Žráči se opíjejí (obžírají)4, potácejí se5, říhají, blijí6 a hádají (vadí) se7. Z opití pochází vilnost (chlipnost); z té zase život chlipný [mezi smilníky8 a nevěstkami9 s líbáním, hlazením, objímáním a tančením10]. 

Zpět    Obsah   Dále