CXX - Stav rodičů
Manželé dostávají požehnáním Božím dítky a stávají se rodiči. Otec1 plodí a matka2 rodí syny3 a dcery4, časem dvojčata (blížence). Nemluvňátko5 se zavíjí v plínky6, klade se v kolébku7, od matky bývá kojeno při prsích8 a krmeno kaší9. Pak se učí choditi v běhátku10, hrá si s chřestačkami11 a jinými hračkami a začíná mluviti. Rostoucím věkem zvyká nábožnosti12 a práci13. I tresce se14, není-li poslušné (nechce-li poslouchati). 

Děti jsou povinny rodičům ctí a povolností. Otec živí děti svou prací15
 


Zpět    Obsah   Dále