CXIII - Statečnost
Statečnost1 jest neohrožená v protivenstvích jak lev2 a smělá, nikoli však nadutá ve štěstí. Spolehlá na svůj sloup3, stálost, a stejná (jednaká) ve všem, hotová dobré i zlé s tichou myslí snášeti. Štítem4 trpělivosti zachycuje rány neštěstí a mečem5 udatnosti (zmužilosti) zahání nepřátele spokojenosti, totiž žádosti. 

Zpět    Obsah   Dále