LXXVI - Stáje
Podkoní1 čistí od hnoje2 konici (stáji). Přivazuje koně3 za ohlaví4 k jeslím5, aneb jest-li kousavý, svírá náhubkem6. Potom podestlává stelivo7. Opálkou8 opálá (převívá) oves, který míchá s řezankou (sečkou), bera jej z obroční truhly10, a krmí jím koně, jakož i senem9. Pak vede napájet k napajedlu11. Potom utírá suknem12 a česá hřbelcem15, přistírá houní14 a dívá se na kopyta, zdali podkovy13 ještě drží na pevných podkovnících. 

Zpět    Obsah   Dále