CXVI - Spravedlnost
Spravedlnost1 se vypodobňuje sedíc na kameni čtverhranném2, protože musí býti nepohnutelná, s ovázanýma očima3, aby se neohlížela na osoby, zacpávajíc levé ucho4, by zachováno bylo pro druhou stranu, v pravici držíc meč5 a uzdu6 na potrestání a zkrocení zlých. 

Nadto váhy7, kdež se na pravou vážku8 zásluhy, na levou9 odsluhy (odplaty, odměny) dané vespolek rovnají (váží), a tak se dobří ke ctnosti jako ostruhami10 povzbuzují. 

Ve smlouvách11 upřímně buď jednáno! V úmluvách a slibech každý stůj; složené (schované) a půjčené buď vraceno! Nikdo nebudiž oloupen12 neb uražen13! Každému buď dáno, což jeho jest! 

Toto jsou zákony spravedlnosti. Takové věci se zakazují v pátém a sedmém přikázání Božím, a právě se mají pokutovati [šibenicí a kolem]14

Zpět   Obsah    Dále